Bir namazın suretinin şartı, suyla temizliktir; namazın ruhunun şartı ise ruhi temizliktir.

(Mevlâna)

Namaz, müminin istirahatıdır.

(Hz.Ali)

Bir farzı vaktinde yapmak, halis niyetle bin sene nafile ibadetten iyidir.

(İmam Gazali)

Namaz, mekanik hayattan hürriyete kaçıştır.

(M.İkbal)

Benim niyazım, iki rekât namaza sığmaz.

(M.İkbal)

Gelecek de doktorların hastalarına yazacakları reçete, Müslümanların kıldığı namaz ve tuttuğu oruç olacaktır.

(B.Shaw)