NAMAZ GÖNÜLLÜLERİ PLATFORMU’NDAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde, “İslâm’ın zinayı ve diğer bütün cinsel sapkınlıkları haram kıldığını ve lânetlediğini” açıklaması üzerine “Şer Odaklar”ın başlattığı Diyanet’i ve onun şahsında Aziz İslâm’ı karalama kampanyasını şiddetle lânetliyor ve Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın yalnız olmadığını bütün dünyaya ilan ediyoruz.NAMAZ GÖNÜLLÜLERİ PLATFORMU

Haydi Namaza

Namaz Gönüllüleri Platformu olarak yıllardır yürüttüğümüz “Namazla Diriliş Seferberliği” bir yandan güzel ve bereketli sonuçlar vermeye devam ederken, diğer yandan da çalışmalarımıza omuz vermek isteyen kardeşlerimizin hasbi katkı ve destekleriyle yeni açılımlar ve ivmeler kazanıyor. Son yıllarda özellikle gençlerimizin namazla buluşarak her türlü kötülüklerden uzak kalmaları ve namazla kişilik ve kimlik kazanıp dirilmeleri amacıyla düzenlenen seminerlerin, sohbetlerin, kitap müzakerelerinin, okur-yazar buluşmalarının,… Daha Fazla

Kuşların Namazı ve Tesbihi,

Nûr suresinin 41. âyeti, tüm varlıklarla birlikte kuşların da tesbihi ve salâtı/namazına dikkat çeker:  “Görmedin mi, göklerde ve yerdekiler ve havada saflar halinde uçan kuşlar, Allah’ı tesbih ediyorlar. Hepsi salât(dua–namaz)ını ve tesbihini hakkıyla bilmiştir. Allah onlar ne yaparlarsa hakkıyla bilendir.” Tesbih, Allah Teâlâ’yı, Kendisine mahsus yüce sıfatlarıyla anmaktır, dar manada O’nu, yakışmayan sıfatlardan tenzih etmektir, O’nun her… Daha Fazla

Namaza Engel Tanımayan Adamlar

“Allah’ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah’ın zikrinden, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoymadığı adamlar buralarda sabah akşam O’nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Allah, böylelerini amellerinin en güzeliyle ödüllendirecek, lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir.… Daha Fazla

Kurtuluş Namazda!

Öncelikle Elazığ–Malatya depreminde vefat eden kardeşlerimize Rabbimden rahmet ve yakınlarına sabr-ı cemîl diliyorum. İnsanımıza, deprem gibi felaketler karşısında “Sabırla ve namazla Allah’tan yardım isteyiniz” (Bakara 2/45, 153) emrini hatırlatıyor, O’nun bizi beterinden saklamasını niyaz ediyorum. Geçen hafta, Hac sûresinin son iki âyetinden hareketle “Müslüman kimliği ve namaz” üzerinde durmuştuk. Bugün ise Hac sûresinden hemen sonraki Mü’minûn suresinin ilk 11 âyetinin mesajını anlamaya çalışacak,… Daha Fazla

Zarar Etmeyen Ticaret

“Şüphesiz, Allah’ın Kitabını okuyup-anlayarak-yaşayanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.” “Çünkü Allah, onların mükâfatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir.” (Fâtır, 29-30. Ayet) Yedi… Daha Fazla

Kur’ân ve Namaz

Peygamberimiz (s.a) buyurur ki: “Ümmetim üzerine iki şeyden korkarım: Bolluk olan yerlere göçüp şehvetlerine uyarlar da namazkılmayı ve Kur’ân okumayı terk ederler” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/146,156). Yüce Rabbimiz de Kur’ân’da, vahyi okuyup-uygulamayı ve namaz kılmayı ısrarla hatırlatmıştır: “Kuşkusuz, Allah’ın Kitabını tilavet edenler (okuyanlar, anlayanlar, uygulayanlar), namazı dosdoğru kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli-açık infak edenler, asla zarar etmeyecek bir… Daha Fazla

Kötülükleri Önleyen Namaz

Geçen haftaki yazımızda Kur’ân okuyup namaz kılmanın mümini diri tutan iki enerji kaynağı olduğu ele alınmıştı. Bugün ise, namazın mümini tüm kötülüklerden alıkoyan özelliğini anlamaya çalışacağız: “…Gerçekten namaz, çirkin utanmazlıkları (fahşâ) ve kötülükleri engeller…” (Ankebût 29/45) Bu, namazın birçok önemli özelliklerinden biridir… Namaz kılarak kötülüklerden vazgeçmek, ahlâkî temizliğe ulaşan kişiye hem bu dünyada hem… Daha Fazla

Emreden ve Nehyeden Namaz

Bir araştırma şirketinin müdürü, 2008-2018 yılları arasında gençlerle ilgili yapılan araştırmalara göre oruç tutanların ve namaz kılanların oranının yıllar içinde düştüğünü söylemiş ve bunu iddia ederken de ağzındaki baklayı (suiniyetini) çıkarıvermiş: ‘Bu da gösteriyor ki iktidarın “dindar nesil yetiştirme” çabaları siyasi mühendislik olarak kaldı’. Gençlerin manevi değerlerimizden hızla uzaklaşmalarını olumlu… Daha Fazla