َُ َ ْ ُ ت ْ ُ َّك لعل َُ َّر ال واطيعوا َّزكوة ال واتوا َّصلوةال ُواَق وا“

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Peygambere itaat edin ki size merhametedilsin.” (Nûr, 24/56).

Bir cevap yazın