Sabır Ve Namaz

Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: “Ey müminler, sabırla ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara153) “Sabır”, Kur’an-ı Kerim’de sıkça tekrarlanır. Sabır (sebat, kararlılık), müminin her zaman kuşanması gereken bir zırhtır: “İbadetlere devam etmek için sabır… Günahlardan uzak durmak için sabır… Allah’a giden yolu kesmek isteyenlere karşı girişilecek cihadı devam ettirmek… Daha Fazla