“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna şahitliğimiz, verdiğimiz sözü hatırlamamızdır namaz.

Varlık sebebimizi hatırlama… Kulluğunu, kulluğunun gereğini, redlerini, kabullerini, olurlarını, olmazlarını, nerden geldiğini, nereye gittiğini, sınırlarını, ölçülerini…

“Öyleyse bu gidiş nereye?” Sorusuna cevabımızdır. Menzilin büyük güne doğru olduğu bilinciyle secdelerle dua dua döşenmiş, ötelere ulaşılan yoldur namaz.

Varlık, var edene ram olduğunda varoluşu anlamını kazanırken; var eden, canlı -cansız tüm varlıklardan bu ram oluşu istiyor. Göklerde ve yerde her bir varlığın gölgesi uzayıp kısalarak “ister istemez” Yaratan’a secde halinde iken;  iradesi olan insanın isteyerek Rabbe secdesi ne muhteşem bir eylemdir.

Varedenle ahitleşme, bu ahdi günde beş kere yenileme namaz eylemi ile gerçekleşiyor. Hatırlıyor ve huzurda çoğalıyor, huzurda yüceliyor, huzurda huzura varabilmiş olmanın, huzura kabul edilmiş olmanın, seçmiş ve seçilmiş olmanın ruh coşkusunu yaşıyor irade sahibi insanoğlu.

Huzurda, hazır olarak yine yeniden her kulluk yoklamasında  “burdayım!” diyor kul, burdayım Ya Rabbi!  Kulluğumun zerre zerre sorumluluk hissiyle, yaratılış gayemin çizgisindeyim, sıratı müstakime talibim “İlet bizi dosdoğru bildiklerinin yoluna…”

“Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar.” Alıkonmalarımızdır namaz. Ruhun Hira’sıdır… Kendinden kaçtığı, benliğinden, enaniyetinden, nefsinden huzur ikliminin kuşatmasına sığındığı sığınaktır. Kaçmalarımız, Nefsi emareden, nefsi mülhimeye sığınmalarımızdır namaz.

Kendini bilmedir namaz, kendine gelmedir. İnsanlığın esfeli safilin noktasında kaybolmaması için yönünü bulmadır.

Ve hatırlatmadır bir bir… Rabb’im Allah, tüm kâinatın yaratıcısı, nizam koyucu olan eşi ve benzeri bulunmayan Allah. Ve ben kulum. Yalnız O’na yönelir, O’na ibadet eder, O’na icabet eder, ‘O’ndan yardım diler, medet umarım. Tüm Umduklarım O’nun katındadır. Tüm ummalarım O’ndan… Tüm bildiklerimi, bildirdikleriyle amel ederim.  

Akıp giden zamanı durduğumuz, zamanın içinden akıp giderken durulduğumuz, zamana anlam kattığımız, zamanı yakaladığımız andır namaz.

Ve  “Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir.”

 Demet TEZCAN

Bir cevap yazın