Hatırlamadır Namaz

“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna şahitliğimiz, verdiğimiz sözü hatırlamamızdır namaz. Varlık sebebimizi hatırlama… Kulluğunu, kulluğunun gereğini, redlerini, kabullerini, olurlarını, olmazlarını, nerden geldiğini, nereye gittiğini, sınırlarını, ölçülerini… “Öyleyse bu gidiş nereye?” Sorusuna cevabımızdır. Menzilin büyük güne doğru olduğu bilinciyle secdelerle dua dua döşenmiş, ötelere ulaşılan yoldur namaz. Varlık, var edene… Daha Fazla

Ten Toprağımıza Yeni Bir Ruh Yüklemek İçin

Tevhid, Allah’ı biremektir. Namaz ise Allah ile birlikte olmaktır. Allah’ı birledikten sonra O’na uzak durmaktan daha büyük bir cehalet olabilir mi? Namaz tevhidin eyleme dönmüş halidir. Ya da imanın ete-kemiğe bürünmüş vaziyetidir. Namaz, Allah ile barışık olmaktır. Namaz, Allah’ı önemsemek ve öncelemektir. “Allah” merkezli yaşamın günlük temrinleridir. Namaz, ilahi bir… Daha Fazla

Namaz Duyarlılığını Yitirenlerin Akıbeti

Yüce Rabbimiz, Meryem süresinin 58 ve 59. Ayetlerinde; insanlığa önderlik ve örneklik eden seçkin kulları ile onlardan sonra gelen bozulmuş ve yoldan çıkmış nesiller arasındaki temel farklılığı namaz merkezli olarak söyle beyan buyurur: “İşte bunlar Allah’ın kendilerine nimetler sunduğu peygamberler; Adem’in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan; İbrahim ve İsmail’in neslinden ve doğru… Daha Fazla

Gözümün Nuru Namaz

Ezanların emeli Dinimizin temeli Seni sonsuz sevmeli Gözümün nuru namaz.  Müminlerin miracıGönüllerin ilacıSensiz yaşamak acıGözümün nuru namaz.  Kötülükten men eden Affa ihsana neden Hakk’a yol seccadeden Gözümün nuru namaz.  Kelamın Hak kelamıSelamın Hak selamı Yaşatırsın İslâmıGözümün nuru namaz.  Kıyam kıraat sücut Ef’al sıfat ve vücut Yokluk varlık hep mevcut Gözümün nuru namaz.  Cami cuma cemaat Makbul olur münacaat Ol bendeye şefaat Gözümün nuru… Daha Fazla